Уъркшоп се проведе в Мездра

Уъркшоп се проведе в Мездра

Уъркшоп за подобряване на разделното събиране и рециклирането на хартия и картон се проведе в сградата на общинска администрация. Модератори на мероприятието бяха Биляна Спасова от ACR + и Бисер Иванов-регионален мениджър на Hamburger Recycling за България. Те са представители на два от 19-те партньори по проект „Подобряване на разделното събиране на хартия и картон за рециклиране IMPACTPapeRec”. Проектът е финансиран в рамките на програма „Хоризонт 2020“  за научни изследвания и иновации на Европейския съюз по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 690182.

Дейностите в уоркшопа бяха разделени в два модула. В първата част се включиха инж. Димитър Павлов - ръководител на АК“Калето“, инж. Галина Иванова-ст.експерт в отдел „Екология“, Пепа Христова-началник отдел „Местни данъци и такси“ и инж. Антон Антонов-гл. експерт „Информационно обслужване и технологии“ в Община Мездра. Участие в дейностите взеха и представители на фирми за сметосъбиране и оползотворяване на отпадъци,  както и  инж.  Цветинка Нейкова - директор на  РИОСВ-Враца и инж. Христо Христов- директор на Дирекция „Контрол и превантивна дейност“ в РИОСВ-Враца. Биляна Спасова обобщи ползите за населението, общините и бизнеса от рециклирането на хартия и картон, представи в детайли целите и задачите на проекта. Бисер Иванов отбеляза, че целта на проекта е създаването на наръчник за добри практики в сферата на разделното събиране и рециклирането на хартия и картон. Чрез него ще се помогне на европейските общини, градове и региони при въвеждането на добра система за събиране на отпадъци при подобряването на съществуващи системи.

Във втория модул се включиха ученици, учители и представители на  малкия и среден бизнес в община Мездра.

Целта на уъркшопа за подобряване на разделното събиране и рециклирането на хартия и картон бе да анализира и дебатира Наръчника за добри практики и неговото приложение в Мездра.
2017-10-24 15:47:54