Културна програма за младежи мъдрят в Козлодуй

Културна програма за младежи мъдрят в Козлодуй

Идеи за младежки културен календар през идната 2018 г,. обсъди консултативният съвет по въпросите на младежта в Козлодуй. Органът, който съветва кмета при изпълнение на младежки политики в общината, включва представители на РУО, РЗИ, ОбС, ОДК, Бюро по труда, Отдел Закрила на детето, Детска педагогическа стая, НПО структури, младежки парламент и граждани.

На първото заседание на обществения орган присъстваха 19 души, които в рамките на два часа работиха над идеи за младежки календар за 2018 година. Кино вечери, доброволчески инициативи, кампании за популяризиране на здравословен начин на живот бяха част от идеите, които се обсъдиха в работните групи. На срещата присъстваха шестимата учители от програма „Заедно в час”, които работят в община Козлодуй. Решенията на консултативния съвет ще се включат в предложение до общинските съветници за младежки календар 2018. Следващата работна среща ще се проведе в края на месец ноември.

 
2017-10-24 13:12:36