Модернизираха сградата на полицията в Мездра

Модернизираха сградата на полицията в МездраС модерна сграда разполага вече районното полицейско управление в Мездра. Сградата се санира и обнови с пари по програмата "Региони в растеж". Общата стойност е 160 562 лв., от които 136 478 лв. от ЕС и 24 084 лв. национално съфинансиране. Основна цел на проекта бе внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда на районно управление Мездра, водещо до намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия, както и до повишаване качеството на работната среда за служители и посетители. В рамките на проекта бяха извършени ремонтни дейности в сграда на РУП – Мездра към ОД МВР – Враца, в резултат на които сградата придоби нов, модерен облик. Утре от 11 ч. в сградата на общинската администрация ще се  проведе заключителна пресконференция по проекта.  От модерните условия за работа ще се възползват 57 служители на РУП-Мездра и средно около 20 посетители дневно.     2017-10-24 11:23:53