Модернизират оборудването на Домашния социален патронаж в Община Роман

Модернизират оборудването на Домашния социален патронаж в Община Роман

Модернизират кухненското оборудване и обзавеждане на Домашния социален патронаж в Община Роман. Това става в рамките на проект, който е на стойност 15 576 лева. Със средствата са доставени една професионална електрическа пекарна на три нива, зеленчукорезачка, картофобелачка, хладилна витрина с вместимост 365 литра, два броя абсорбатори, шкаф мивка от неръждаема стомана и огромна тенджера. Резултатите от изпълнението на проекта са  подобрен достъп до социални услуги на 100 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания. Постигнато е качествено, бързо и навременно доставяне на приготвената храна на потребителите на социалните. Подобрени са условията на работа и ще се намалят разходите за ток. Ще има възможност и за повишаване капацитета на услугите. Осигуреното кухненско оборудване отговаря на всички норми.

 
2017-10-24 11:09:17