Община Мездра ще бъде домакин на уъркшоп

Община Мездра ще бъде домакин на уъркшоп

Община Мездра ще бъде домакин на уъркшоп във връзка с реализирането на проект „Подобряване на разделното събиране на хартия и картони за рециклиране IMPACTPapeRec”, по който е партньор. Мероприятието се организира от два от останалите 18  партньори по проекта - ACR + и Hamburger Recycling. Проектът е финансиран в рамките на програма „Хоризонт 2020“  за научни изследвания и иновации на Европейския съюз по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 690182.

Уъркшопът  ще стартира на 24 октомври 10:00 часа в Малката заседателна зала, намираща се на ет.4 в сградата на общинска администрация. Дейностите ще бъдат разделени в 2 модула. Първата част ще се проведе в интервала 10:00- 12:00 часа. В нея ще вземат участие служители от общинска администрация, представители на фирми за сметосъбиране и оползотворяване на отпадъци,  както и  инж.  Цветинка Нейкова - директор на  РИОСВ-Враца и инж. Христо Христов- директор на Дирекция „Контрол и превантивна дейност“ в РИОСВ-Враца.

Вторият модул ще се проведе в интервала 13:00-14:30 часа. В нея ще вземат участие граждани /ученици, учители пенсионери, сдружения/ и представители на бизнеса в община Мездра.

IMPACTPapeRec цели по-нататъшно увеличаване на разделното събиране на хартия за рециклиране и насърчаване на подходящи схеми, за да се избегне депонирането и изгарянето.
2017-10-23 16:13:32