Болница пести 50 % от отопление с модерна система

Болница пести 50 % от отопление с модерна система

Успешно завърши поредният проект за енергийна ефективност в МБАЛ-Кнежа, съобщи прокуристът Валери Лачовски. Той е на стойност 650 000 лв. с ДДС. С инвестираните средства изцяло е обновена отоплителната система на лечебното заведение. Тя дава възможност за използване на три енергоизточника- газ, нафта и ток. Изградена е чилърна климатична система, а старите радиатори са подменени с най-модерни конвектори. „След пускането в експлоатация на новото ни отопление в болницата лятото е хладно, а есента- топло. Реализираните икономии на енергия са в размер на 54 %, подчертава Валери Лачовски. -Освен това се намалява в пъти и консумацията на вода от отоплителната система“, допълва той. Благодарение на монтираната соларна система, включваща слънчеви колектори и четири бойлери, които се подгряват и на газ се осигурява достатъчно количество топла вода за цялата болница.

Новата система за климатизация надгражда предишния проект за саниране на сградата на лечебното заведение и може да се каже, че вече имаме наистина значим ефект от реализирането на двата вида енергийно ефективни мерки.

„За да бъде още по-ефективна системата, със собствени средства ще закупим нов котел и омекотител за вода, тъй като в града тя е много варовита“, уточнява прокуристът. Новата отоплителна система стана възможна след спечелването на проект от община Кнежа. 

Той е под надслов „Здравето на природата е здраве за хората - изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД”. Бенефициент по проекта е Община Кнежа, с норвежкия партньор - " Enøk - senteret AS". Проектът се финансира по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, на Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Програмен оператор е Министерство на икономиката и енергетиката. С реализацията на проекта се постигна подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система. Тя допринася за намалени емисии въглероден двуокис и увеличено производство на енергия от ВЕИ. Реализацията на проекта подобрява значително битовите условия на пациентите и работната среда на персонала на болницата, което води до по-високо ниво на медицински грижи в община Кнежа.
2017-10-19 08:09:54