Санират три сгради в Козлодуй

Санират три сгради в Козлодуй

Общо 835 039,52 лева са предвидени за санирането на три обществени сгради от образователната инфраструктура на Козлодуй. Ремонт ще бъде направен на сградата на НУ „Васил Левски“, столовата на СУ „Христо Ботев“ и Обединения детски комплекс, където към настоящата учебна година работят около 25 души персонал и се учат около 500 деца. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 201402020. Основната част от средствата е осигурена от Европейския фонд за регионално развитие. 120 хиляди лева е националното финансиране, а собственото участие на община Козлодуй е в размер на 30 000 лева.

С реализирането на проекта се цели повишаването на енергийната ефективност на сградите, премахването на загубите на електроенергия, подобряване на микроклимата в сградите на образователните институции и намаляването на вредните емисии в околната среда.  Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е 9 май 2018 година.
2017-10-12 16:05:36