Обновяват сградата на община Мездра

Обновяват сградата на община Мездра

Община Мездра проведе церемония по „Първа копка“ за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Така официално бе даден старт на строително-монтажните дейности по проекта. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по процедура № BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, е на обща стойност 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране.

Изпълнител на дейностите по енергийно обновление на сградата е Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД, а строителният надзор ще се осъществява от „Синко –инженеринг“ АД. Срокът за изпълнение на проекта е до 16 март 2018 г.

В церемонията по „Първа копка“ участваха кметът на града инж. Генади Събков, Светлана Мицева – ръководител на проекта, инж. Петя Василева – координатор на проекта, общински съветници, медии и други заинтересовани страни. Присъстваха и управителите на двете фирми-изпълнители на енергоспестяващите мерки и надзора - инж. Стефан Попов от „Синко –инженеринг“ АД и Янко Шумков от Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД.

В присъствието на гостите и граждани на Мездра кметът на града инж. Генади Събков даде старт на строително-монтажните дейности с разливане на шампанско и символична „Първа копка“. Гостите бяха посрещнати с питка с мед от момичета в национални носии.

 

Сградата не е ремонтирана от 1970 г., когато е строена, каза кметът. Той подчерта, че с изпълнението на проекта ще се намалят консумацията и разходите за енергия и емисиите на парникови и вредни газове, което ще подобри качеството на въздуха и цялостната работна среда на служителите в общината. Конкретно, след изпълнението на мерките по проекта, сградата на общинската администрация ще  постигне енергиен клас В. По този начин общият брутен годишен разход на енергия ще се намали с 46,7% до 679 987.00 кWh/у, а емисиите на въгледоред диоксит ще се редуцират с 109,3 тона/год.

 
2017-10-09 13:30:48