Мирослав Петров: Българското председателство е възможност да покажем, че проевропейска България е важна за бъдещото развитие на

Мирослав Петров: Българското председателство е възможност да покажем, че проевропейска България е важна за бъдещото развитие на

При голям интерес и препълнена зала премина информационната среща в Община Кнежа, посветена на десетата година от членството на България в ЕС и предстоящото председателство на страната ни на съвета на Европейския съюз. Събитието бе организирано от Областна администрация Плевен и е част от дейностите в национален план на Комуникационната стратегия на Република България за 2017 година. Като домакин на срещата кметът на Кнежа Илийчо Лачовски поздрави областния управител Мирослав Петров за инициативата, отчитайки важността на темата и нуждата от представянето й пред хората на разбираем език.

„Българското председателство е възможност да покажем, че една проевропейска България е важен и нужен за бъдещото развитие на ЕС интегриран член на Съюза. След присъединяването към НАТО и ЕС, поемането на председателството на Съвета на ЕС е ключов момент за нас”, каза при откриването на срещата в Община Кнежа Областният управител на Плевен Мирослав Петров. Той подчерта, че в дългосрочен план успешното Българско председателство ще помогне за повече доверие към страната ни, повече чуждестранни инвестиции, развитие на туризма и все по-широко припознаване на академичните среди и гражданските организации като партньори в бъдещи европейски проекти и мрежи.

В презентационната част на протеклата в два модула информационна среща областният управител на Плевен Мирослав Петров даде думата на своя заместник госпожа Татяна Божинова да представи презентация, акцентираща върху същността на Българското председателство, ключовите послания и теми, върху които България, като ротационен председател ще предлага на обсъждане и реалистичните очаквания и ползи от това, че страната ни председателства Съвета на ЕС.

На срещата присъстваха близо над 130 представители на бизнеса, земеделски производители, представителина администрацията, на културни  и образователни институции от региона и на местната власт. След края на първия модул хората имаха възможност да поставят своите въпроси и коментари по темата. Въпросът за това до каква степен Българското председателство ще окаже влияние върху приемането на България в Шенгенското пространство се оказа особено актуален за аудиторията.

„За пряко въздействие върху този процес по време на Българското председателство на Съвета на ЕС не може да се говори и е нереално да се възлагат такива очаквания”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров. „Но със сигурност,  като ротационен председател на Съвета на ЕС, България има уникален шанс да участва в процесите на формиране на и реформиране на ЕС такъв, какъвто биха искали да го видят европейските граждани и за какъвто мечтаят младите хора”, допълни Мирослав Петров.

Вторият модул на информационното събитие в Кнежа направи плавна препратка към още едно важно предстоящо събитие и приноса на България в него. 2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство. Така богатството на българския фолклор, хорово и песенно изкуство, както и потенциала на децата на Кнежа представиха по великолепен начин приноса на България в съкровищницата на Европейското културно наследство.  Пред публиката със свои изпълнения се представиха Вокалните групи „Черно и бяло” и „Мелодия” при НЧ „Борба”, гр. Кнежа,Лъчезар Венков и Калоян Хинкин – възпитаници на детска градина „Огнян Михайлов” – гр. Кнежа, танцов състав „Веселяче” при НЧ ”Народно съзнание”, с. Бреница и фолклорна група „Гергана” към пенсионерски клуб „Дълголетие” – гр. Кнежа.
2017-10-06 13:02:19