Обновяват сградата на общината в Мездра

Обновяват сградата на общината в Мездра

Церемония по „Първа копка” по проект за енергийно обновление на сградата на кметската администрация организира община Мездра. Стартът на строително-монтажните дейности ще бъде даден на 9 октомври 2017 г. от 11.00 часа пред сградата на общината. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до март 2018 г.

В церемонията по „Първа копка“ ще участват мездренския градоначалник Генади Събков, членове на екипа по проекта и служители на общината. Поканени са още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Враца, общински съветници и кметски наместници, избраният строител и строителен надзор, граждани на общината и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

 




2017-10-06 10:16:19