12 000 лв. глоба за палене на стърнища в Община Мездра

12 000 лв. глоба за палене на стърнища в Община Мездра

Забранява се запалването на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра. Това гласи заповед на кмета инж. Генади Събков. Документът регламентира и необходимите  мерки за осъществяване на засилен постоянен контрол за предотвратяване възникването на пожари на територията на общината.

При констатирани случаи на палене на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра , кметовете и кметските наместници следва да предприемат необходимите административно-наказателни мерки срещу нарушителите съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Санкциите са регламентирани в Закона за опазване на земеделските земи и Закона за опазване на околната среда. Ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 12 000 лв.
2017-10-03 13:26:45