Преглеждат безплатно зрението на деца

Преглеждат безплатно зрението на деца

Провеждат безплатни профилактични очни прегледи на децата посещаващи подготвителна група в училищата и детските градини на територията на Община Кнежа.
Програмата е разработена съвместно между Медицински Университет гр. Плевен и Лайнъс клуб Плевен. Тя включва участие на лекар специалист, който води изследването и група студенти, който ще се включат като обучаващи.
Организацията на прегледите е поета от Община Кнежа. Скрининговият преглед се извършва с апарат Plusoptix S12CQ, който представлява камера, подобна на играчка и за една секунда от разстояние 1м. апаратът сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични проблеми. Методът е неинвазивен и не травмира емоционално децата, като напомня игра.
След обработка на резултатите в срок до две седмици всички родители ще получат разпечатка с резултатите от проведеното изследване.
2017-09-29 12:06:57