Машина под наем мете улиците в Мездра

Машина под наем мете улиците в Мездра

Мотометачка чисти улиците от няколко дни в Мездра. Новата придобивка се използва от служителите на Общинско предприятие „Чистота“. С автоматизираната метачна техника се цели повишаване на чистотата на атмосферния въздух чрез намаляване количеството на фини прахови частици. Машината е взета под наем и чрез нея се изпълняват целите на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на Община Мездра 2017-2021г.

 
2017-09-28 11:47:42