Младежи без образование преминаха курс за охранители

Младежи без образование преминаха курс за охранители

41 младежи от Бяла Слатина преминаха професионален курс за охранители. Това стана в рамките на проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 годишна възраст в район от Северозападна България”. Проектът получи безвъзмездна финансова помощ в размер на почти 235 000 лв. По време на реализацията му бяха генерирани идеи и механизми за активиране и интеграция в заетост на младежи, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани в Дирекция Бюро по труда на територията на Община Бяла Слатина, Борован и Кнежа. Екип от консултанти – квалифицирани психолози към Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, с опит в областта на кариерното консултиране, извършиха индивидуална работа с 53 идентифицирани и заявили желание за участие в проекта младежи, към които приложиха метода „Баланс на компетентностите“. Това е един  комплексен, иновативен и международно признат метод за избор на кариера и увеличаване пригодността за заетост, адаптиран от Сдружението. В рамките на проведено  мотивационно обучение младежите от целевата група придобиха знания и умения за ориентиране на пазара на труда, усвоиха ефективни стратегии за търсене и избор на подходяща заетост, при използване на различни източници за информация за свободни работни места, умения за подготовка на документи при кандидатстване за работа и успешно представяне пред работодател. В рамките на проекта 41 участника преминаха обучение като 39 от тях получиха удостоверения за професионална квалификация. За 34 от тях е осигурена 6 месечна заетост на трудов договор при добри условия на труд, за да практикуват овладяната професия.

 
2017-09-28 10:55:29