Нормализира се водоподаването в Мездра

Нормализира се водоподаването в Мездра

Авариите на водопровода от язовир „Среченска бара“ до Враца, довели до нарушено водоподаване на територията на гр. Мездра вече са отстранени. Това съобщи инж. Кирил Кочев, гл. инженер на „ВиК“ ООД-Враца във връзка с множеството отправени въпроси от жители на гр. Мездра. Той поясни, че в продължение на седмица са възникнали три поредни аварии по магистралния етернитов водопровод от Монтана за Враца в района на Вършец.

„При възникване на една авария буферните нива на обемите успяват да овладеят положението и хората не усещат липсата на вода. В конкретния случай обаче, авариите на водопровода бяха три и това бе причината за неравномерното водоподаване в някои части на гр.Мездра.“, поясни инж. Кочев.

Главният инженер на „ВиК“ ООД-Враца допълни, че през периода на отстраняване на авариите водоподаването в гр. Мездра е било неравномерно, но не е прекратявано. През последната седмица до отстраняване и на третата авария, водоподаването към града е намаляло наполовина и от обичайните 40 л/сек. е било 15-20 л/сек. Към момента ситуацията е овладяна и водоподаването в Мездра е нормализирано.

„Причината за възникването на авариите е остарелият и силно амортизиран етернитов водопровод, който от 20 години чака да бъде реконструиран.“, категоричен бе инж. Кочев. 
2017-09-27 16:24:57