Забраниха паленето на стърнища в Община Мездра

Забраниха паленето на стърнища в Община Мездра

Забраниха паленето на стърнища в Община Мездра. Предприетите мерки са за недопускане на палежи в региона. За целта ще се осъществява стриктен контрол относно опазването на общинския поземлен фонд и опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвите.

 При извършени от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Враца /РИОСВ/ контролни проверки на територията на Област Враца, както и във връзка със зачестили сигнали относно миризми и задимяване вследствие на пожари, е констатирано, че се касае за запалване на стърнища, предимно в общините Оряхово, Мизия, Борован и Бяла Слатина.

 От РИОСВ – Враца уведомяват гражданите, че съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени отпадъци води до унищожаване на хумусния слой, на полезни макро- и микроорганизми и нарушаване структурата на почвата.

 Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани.

 
2017-09-21 11:06:57