Община Мездра се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Община Мездра се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Община Мездра се включи в най-мащабната национална доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“. За седма година инициативата обедини институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на общата цел да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план. Кметът Генади Събков и служители на общинска администрация започнаха почистване в Мездра като се разпределиха в четири лъча. Първият обхваща централната градска част, ул. “Г. Димитров“ и парковото пространство. Вторият преминава по ул. “Хр. Ботев“ в източна посока и достига до завод “Искър“. Третата група почиства по ул. „Хр. Ботев“, западната част на града, района на блокове Леденик 1-4 и входа на гр. Мездра. Служители на Община Мездра хигиенизираха и зоната на общинския пазар.

Всички служители в общинска администрация се включиха в кампанията, а кметът отправи апел към жителите на Община Мездра да опитаме да бъдем по-коректни към хората, които са заети с чистотата, защото ние сме тези, които замърсяваме и ако не предизвикваме замърсявания в определени зони, няма да има нужда от подобни кампании. Според инж. Събков трябва да се държим като собственици на Общината, а не като хора, на които им е безразлично в каква среда живеят.

В национална доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ се включиха и групи от ДГ “Слънчице“, ОУ “Кирил и Методий“, ПГ „Ал. Константинов“ и служители на Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания. Доброволци от МБЧК-Мездра почистват местността „Габрина“, живущите в бл.“Химик № 3“ хигиенизират междублоковото пространство. На партера на сградата на Община Мездра е обособен пункт за раздаване на чували и ръкавици. Всички граждани, които имат желание и възможност да се включат в кампанията, могат и днес да получат пособия от Дежурния по съвет.

Общинска екологична инспекция пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбиращата техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство. С участието на всеки един в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.


1
2
3
4


2017-09-16 12:18:12