Обновено кръстовище в центъра на града.

Обновено кръстовище в центъра на града.2017-09-16 09:44:30