Кмет инспектира полицейска сграда

Кмет инспектира ремонта на сградата на полицията в Мездра

 Кметът на Мездра инспектира ремонтните дейности, които се извършват в момента в сградата на Районно управление „Полиция“ в Мездра.  Проверката е установила, че всичко се осъществя според предварителния план-график и ще завърши в срок.

Община Мездра сключи договори с „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД на стойност малко над 141 000 лева с ДДС за изпълнение на инженеринг на сградата и с  „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД на стойност почти 4 000 лева с ДДС за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен контрол при изпълнение на строително- монтажните работи.

Реализиран е пакет от 4 енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени; топлинно изолиране на покривната плоча; подмяна на съществуващата дограма, метална и дървена с PVC – с троен стъклопакет; подмяна на осветителните тела.

Преди ремонтните дейност сградата принадлежеше към клас „D“ от скалата на енергопотребление, а след реализиране на проекта се очаква тя да стане клас „B“.

 

 
2017-09-14 13:47:44