Мобилни екипи ще задържат деца и младежи в Мездра

Мобилните екипи ще задържат деца и младежи в Мездра

Първа работна среща във връзка с Постановление № 373/05.06.2017г. на Министерски съвет за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе днес в сградата на общинска администрация. На срещата присъстваха представители на Община Мездра, Регионално управление на образованието-Враца, Районно управление „Полиция“- Мездра, Дирекция Социални подпомагане“- Мездра и представители на детски и учебни заведения в общината. Те бяха запознати с разписаните от МС методически указания.

На създадените екипи за обхват и определяне на районите на компетентност на територията на община Мездра бяха зададени първите имена и адреси на 10 деца и младежи на възраст от 5 г. до 16 г., които през учебната 2016/2017 г. са отпаднали от системата на образованието. Към момента екипите посещават на място семействата на посочените адреси. След провеждане на разговори с тях, данните и резултатите ще бъдат докладвани в РУО-Враца, МОН и МС. В последствие на екипите ще бъдат зададени други имена и адреси на деца и младежи, които трябва да бъдат върнати в системата на образованието.
2017-09-08 15:50:10