Психолог консултира безработни

Психолог консултира безработни

Повече от 90 безработни лица от Криводол получиха индивидуална подкрепа и консултация от психолози. Специалистите заели се с важната задача да ги мотивират в търсенето на работа са изпратени от Агенцията по заетостта. По-голяма част от хората, получили съвети от психолозите са продължително безработни лица. Психологическата им подкрепа е включвала консултация за преодоляване на затрудненията при изготвяне на документи за работа като например CV европейски формат и мотивационно писмо. Специалистите са работили и над изграждането у безработните на уверен стил на поведение и начините на преодоляване на занижената себе оценка. Някой от консултираните са получили и подкрепа при разрешаване на проблеми като формирано състояние на тревожност и стрес причинени от липсата на работа. Кампанията по осигуряване на психологическа подкрепа на безработни лица е обхванала хора от различни краища на страната, като психологическа помощ е оказана на общо 650 човека.
2017-09-08 12:08:07