Селски кметове учиха нотариални похвати

Селски кметове учиха нотариални похвати

Кметове на населените места в община Мездра бяха запознати с новостите в законодателството в сферата на нотариалните услуги, предоставяни от общините. Това бе част от темите, дискутирани по време на традиционния Ден на кмета.

На срещата бяха обсъдени и актуални въпроси, свързани с повишаване събираемостта на данъците. Кметовете на населените места също така се запознаха и с дейността на Фондация „Проект Северозапад“, която в партньорство с Община Мездра предлага разнообразни социални услуги.

Проведено бе и заседание на общинската епизоотична комисия на тема  „Изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани  и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР“. Кметовете на населените места от Община Мездра бяха запознати с устройствения правилник на българската агенция по безопасност на храните във връзка с постъпил трети доклад за сериозни проблеми по отношение на  хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България. Изготвени бяха план за съвместна работа и график за проверка на пазарите в срок до 20 септевмри.
2017-09-08 11:04:12