Конете в Бяла Слатина с престилки

Конете в Бяла Слатина с престилки

Забраниха движението на каруци в центъра на Бяла Слатина без конете, които ги теглят да имат предпазна престилка. Идеята е тя да събира екскрементите на животните.  По този начин градът ще бъде по приветлив и чист. Наредбата е подписана от кмета на Общината инж. Иво Цветков. От нея става ясно още, че за нарушителите се предвиждат глоби. Те са в размер от 50 до 5000 лв.  Водачите на превозни средства с животинска тяга е необходимо да разполагат и с необходимото оборудване, съгласно Закона за движение по пътищата.
2017-09-04 13:36:54