Как се работи с родители на проблемни деца обсъдиха в Козлодуй

Как се работи с родители на проблемни деца обсъдиха в Козлодуй

„Работа с родители на деца и младежи с девиантно поведение” бе темата на еднодневно обучение, проведено на 30 август в Козлодуй. Гост лектор беше проф. д-р Даниела Тасевска, декан на Философския факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В обучението се включиха обществените възпитатели към местната комисия, членове на Пленарен състав и заместник кмета Юрик Мартинов. В рамките на обучението се дискутираха спецификите на възпитанието в ранна детска възраст, предучилищна и училищна възраст и юношеството, както и конкретни техники за работа с родители на деца с девиантно поведение. Разиграха се ролеви модели на ситуации, в които често изпадат обществените възпитатели и се коментираха възможните решения и поведение.
Обучението е част от годишната програма на Местната комисия за борба противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Козлодуй. То се проведе в актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 
2017-08-31 13:12:26