Влагат още 197 000 лв. в училища от Община Мездра

Влагат още 197 000 лв. в училища от Община Мездра

Допълнителни средства в размер на малко над 197 000 лв. ще бъдат преведени по бюджета на Община Мездра за учебните заведения и центъра за подкрепа за личностно развитие в Общината. Сумата се осигурява във връзка с изпълнение на Постановление  на Министерски съвет. То касае одобрени от правителството допълнителни разходи  в размер на почти 80 000лв. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие за 2017 г.

 

Средствата се предоставят за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ за периода от 1 септември до 31 декември 2017 г.

 

Към момента Община Мездра е направила предварителен разчет на сумата. Предвижда се 62 000 лв. да бъдат разпределени между детските градини, със 133 000 лв. да се финансират учебните заведения, а 1350 лв. - центъра за подкрепа за личностно развитие.

 

 На 1 септември кметът на Община Мездра ще проведе работни срещи с директори на институциите, които предстои да получат допълнителни средства в сферата на образованието. Ще бъдат обсъдени проблемите, предизвикателствата, възможностите, както и разпределението на средствата, предоставени от Министерски съвет.

 
2017-08-29 15:40:34