Община Мездра приканва да чистим заедно на 16 септември

Община Мездра приканва да чистим заедно на 16 септември

Общинска администрация Мездра приканва да чистим заедно на 16 септември. Мащабната акция се осъществява ежегодно под егидата на Btv media group. Целта е в кампанията по почистване да се включат възможно повече хора, представители на фирми, учебни заведения, учреждения, политически партии и неправителствени организации. Доброволците ще почистват заедно обществено обособените територии в град Мездра и населените места (паркове, градини, сервитути на пътни артерии, речни корита и други замърсени площи). За реализиране на кампанията на желаещите да се включат в нея ще бъдат раздадени чували за смет и ръкавици. Събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. С участието на всеки един в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения, уточняват още от Община Мездра.

 За допълнителна информация и получаване на подръчни материали: тел.0910/921 16, вътр.135, 0910/ 920 08.
2017-08-29 15:23:53