Наливат 312 хил. лв. в ремонт на бившата сграда на АПК-Мездра

Наливат 312 хил. лв. в ремонт на бившата сграда на АПК-Мездра

Наливат малко над 312 хил. лв. в ремонта на бившата сграда на АПК-Мездра. Там  са разположени няколко институции, сред които общинският център за социални услуги и дейности. Ремонтът включва  въвеждането на мерки за енергийна ефективност.  Дейностите се реализират по процедура „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектът е на обща стойност 312 749 лв., от които 231 663 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и 40 881 лв. национално съфинансиране.Обектът бе инспектиран лично от кмета Генади Събков. Според него строително-монтажните работи се извършват съгласно утвърдения график. Има вероятност дори обектът да бъде финализиран по-бързо от предвидения краен срок, който по задание е 16 март догодина. Притеснителното според кмета на Мездра е фактът, че не е предвиден ремонт на покрива на сградата.

При реализиране на всички предвидени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 50,01 %. Пакетът от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект- емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 77,9 тона/год.
2017-08-25 11:56:38