Започва санирането на Общината в Мездра

Започва санирането на Общината в Мездра

Община Мездра започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Официално това ще с начална пресконференция по проекта, която ще се проведе на 24 август 2017 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общината.

Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до март 2018 г.

В началната пресконференция ще бъдат представени целите, планираните дейности и сроковете за изпълнение на проекта. В нея ще участват инж. Генади Събков, Кмет на община Мездра, членове на екипа по проекта и служители на общината. Поканени са още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Враца, общински съветници и кметски наместници, местни строителни компании, неправителствени организации и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.
2017-08-23 12:16:00