Стилиян Тотков оглави Общинския информационен център

Стилиян Тотков оглави Общинския информационен център

Стилиян Тотков ще отговаря за цялостната промяната на визията и ефективната комуникация на служителите в Центъра за информация и административни услуги в Община Мездра и гражданите. Тотков има над 20-годишен стаж в структурата на общинска администрация. Към момента той е главен експерт „Общинска собственост, икономика и търговия“. Освен това е и ръководител на звеното за защита на потребителите към общината, както и председател на общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти.

Първите цели, с които новият отговорник на Центъра за информация и административни услуги в Община Мездра ще се заеме са: опростяване на процедурите по предоставяне на административни услуги, създаване на мотивираща среда сред служителите в центъра, повишаване на качеството на комуникация и на обслужване на гражданите.

Стилиян Тотков е с висше икономическо образование, бакалавър „Икономика и управление“ и „Мениджмънт на културата и туризма“.

 
2017-08-21 12:14:53