Стартира ремонт на кошмарен път във Врачанско

Стартира ремонт на кошмарен път във Враца

В края на месец юни за пореден път кметът на Община Криводол Петър Данчев отправи искане до Агенция „Пътна инфраструктура“ за осигуряване на финансиране за рехабилитация на Републикански път III-1301 в частта Криводол – Галатин – Лесура – Фурен. Отсечката е около 20 км. Към искането е приложена подписка от 700 жители на общината. Пътят е в изключително лошо състояние, което затруднява преминаването на леки и товарни автомобили, а автобусните превозвачи отказват да открият редовни пътнически линии в тази посока. Не съществува алтернативен маршрут до общинския център в гр. Криводол. Училищните автобуси няколко пъти дневно изминават това разстояние за превозване на ученици от Лесура, Фурен и Галатин до средищното училище в Криводол.

В общинска администрация Криводол постъпи уведомително писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, от което е видно, че във връзка с направеното искане експерти от АПИ са изготвили допълнително задание на стойност 156 978 лв. с ДДС, с което е осигурено финансирането на ремонтните дейности на републикански път III-1301 в участъка Криводол – Галатин – Лесура – Фурен. Към днешна дата ремонтът е стартирал и трябва да завърши до края на месец август 2017 г., като се предвижда ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводняване, подравняване на банкети, изрязване на храсти и др. – уточняват в писмото си от АПИ. 
2017-08-15 07:47:45