Гости от Сърбия посрещнаха в Козлодуй

Гости от Сърбия посрещнаха в Козлодуй

Ръководството на Община Козлодуй, в лицето на кмета Маринела Николова и заместника й Юрик Мартинов, посрещна гости от Община Мерошина, Сърбия. Кметът Саня Стайч пристигна с предложение за съвместно сътрудничество между двете общини. Предварителният разговор протече ползотворно. В началото всяка от страните разказа за дейността си, а диалогът продължи в посока обсъждане на възможни области за съдействие. Програмата на посещението продължи с обиколка на новопостроения детски парк, музея „Новата станция на България” и Национален музей „Параход Радецки”.
Двете страни се разделиха с надежда за бъдещи отношения, полезни за всяка една от общините.
2017-08-09 12:16:09