Водна криза удари голямо село във Врачанско

Водна криза удари голямо село във Врачанско

Молба за отпускане на средства за спешна реконструкция на водопроводната мрежа в село Зверино отправи към министъра на регионалното развитие Николай Нанков кметът на община Мездра инж. Генади Събков. Повод за искането са десетките жалби и сигнали на жители на населеното място, ползващи водоснабдителната инфраструктура като единствена алтернатива за водопотребление.

Зверино е най-голямото село в обхвата на община Мездра, разположено по стръмните брегове в пролома на река Искър и прорязано от няколко дерета, които се вливат в реката. Понастоящем в населеното място живеят 1 647 души.

Основно консуматори на питейно-битово водоснабдяване са жилищни сгради, сгради на обществено-административно обслужване и услуги и промишлени предприятия.

Съществуващата водопроводна мрежа е в лошо състояние и експлоатацията й е изключително затруднена поради чести аварии, като основната причина за това са стартите азбестоциментви тръби, които са с недостатъчна проводимост. Аварийните ситуации са чести и със значителни загуби на питейна вода.

Във връзка с влошените експлоатационни качества на мрежата и с цел подобряване на водопроводната мрежа, намаляване на водните загуби и авариите, водещи до нарушаване на уличната настилка, както и за да се подобри качеството на водата е необходимо да бъдат предприети и извършени неотложни ремонтни дейности, гарантиращите качеството на живота на жителите на село Зверино. За да се случи това, са необходими точно 7  млн. 141 хил. лв. с ДДС.

Разработеният проект включва подмяна на водопроводите на всички улици в селото. Предвид огромния обем работа и необходимите средства за обезпечаването и финансирането на обекта, реконструкцията може да се извърши поетапно. Нормално би било да започне с подмяна на някои от основните направления и след това да продължи в зависимост от отпуснатия целево финансов ресурс. 
2017-08-09 12:04:04