Укрепват свлачище с трансграничен проект

Укрепват свлачище с транграничен проект

Проект с наименование „Съвместни усилия срещу природни бедствия”/ JEAND/, който касае укрепване на образувало се свлачище в северозападната част на планинското село Игнатица и обхваща участък от левия склон на пътя за село Зверино, получи одобрение на първата фаза от кандидатстването за финансиране по трансграничната програма Интеррег. Свлачището е регистрирано в края на 2006 г., като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Надолу по склона то е с дължина 35-40 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина. 

При последваща активация на свлачището, изградената през 2008г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48м., като по пътното платно са отворени пукнатини на скъсване. Склонът е подложен на периодични оводнявания и активация на свлачищни явления, в резултат на които прилежащата инфраструктура е заплашена от разрушения.     

Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014  - 2020, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда.“, приоритет 3.5 „Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия.

 
2017-08-08 10:25:43