Санират сградата на полицията в Мездра

Санират сградата на полицията в Мездра

Започват същинските дейности по санирането на сградата на Районно управление „Полиция“ в Мездра. Те са част от проект BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба“.

Бенефициент по проекта е община Мездра, като той се осъществява в партньорство с Областната дирекция на МВР - Враца. Проектът ще се реализира в периода 15.09.2016 г. - 15.9.2017 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020, като общата стойност на дейностите е 160 562.69 лв., от които 136 478 лв. е  европейското финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие (85 %),  а 24 085 лв. - национално съфинансиране (15 %).

Община Мездра е сключила договори с „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД на стойност 141 365,93 с ДДС за изпълнение на инженеринг на сградата и с  „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД на стойност 3 816,00 лв. с ДДС за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен контрол при изпълнение на строително монтажните работи.

Основна цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване  в административната сграда на Районно управление „Полиция“ – Мездра за значително намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и посетители. Предстои да се обнови сградата, да се понижи годишното потребление на първична енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Ще бъдат реализирани пакет от 4 енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени; топлинно изолиране на покривната плоча; подмяна на съществуващата дограма, метална и дървена с PVC - с троен стъклопакет; подмяна на осветителните тела.

Към момента сградата принадлежи към клас „D“ от скалата на енергопотребление, а след реализиране на проекта се очаква тя да стане клас „B“.
2017-08-07 05:24:57