Ново табло представя историята на Мизия

Ново табло представя историята на Мизия

В навечерието на мизийския панаир на централния площад в града има ново информационно табло. В него е представена с фотоси историята на града. По идея на вр. и.д. заместник-кмет Цветанка Дамянова и с активното участие на Галина Йолкова и инж. Цветомир Ненов то е факт. Авторите апелират към всички мизийци да го пазят, тъй като проявите на вандализъм не са пожалили нито фонтана, нито пейките на площад "Свобода". "На всички пожелавам весели панаирни дни и дано имаме културата да опазим, това което имаме!", сподели Цветанка Дамянова.
2017-08-02 10:10:52