Нова детска площадка в кв. Ново село

Нова детска площадка в кв. Ново село

Община Мизия започна реализирането на проект “Реконструкция и модернизация на детска площадка в кв. “Ново село” - гр. Мизия” на обща стойност до 10 000 лева. Той беше одобрен в конкурс, обявен от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС, в рамките на Националната кампания “За чиста околна среда - 2017” на тема “Обичам природата - и аз участвам”. Вече е почистен терена от голямата растителност. Предстои набирането на оферти за нови пейки и съоръжения за детската площадка. Ще бъдат отремонтирани оградата на детската градина и съществуващите спортни съоръжения. Накрая ще бъдат засадени декоративни фиданки, вечнозелени храсти и цвета, за да се облагороди терена на площадката за отдих. Ще бъдат закупени и поставени кошчета за отпадъци, ново детско съоръжение и беседка.

Площадката трябва да бъде завършена до 15 октомври т.г., за да се оформи едно малко кътче за отдих и почивка на децата и хората от квартал “Новото село”.
2017-08-02 06:46:14