Общински кмет отнесе близо 14 бона глоба

Одрусаха екскмет с имуществена санкция

Солена глоба е наложена на бившия кмет на Кнежа Симеон Шарабански. Наложената имуществена санкция на ексградоначалника е в размер на 13 838.02 лв. До това се стигна след издадено наказателно постановление на вр. и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Шарабански са наложени глоби в размер на 5 хил. лв.за извършени дейности в частен интерес на свързано с него лице и 7 хил. лв. за неподадени декларации за частен интерес. По този повод са отнети и получено възнаграждение за периода на конфликт на интереси в размер на 219.88 лв. и материална облага, получена от свързаното с него лице, която е в размер на 1 618.14 лв. Наказателното постановление, което е влязло в сила е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-164-15-005/11.02.2016 г. на КПУКИ. То установява, че като кмет Симеон Шарабански е подписал 3 платежни нареждания, с които е наредил от бюджета на общината да бъдат изплатени суми в полза на свързано с него лице.

Наложените имуществени санкции, които са в размер на 13 838.02лв. са заплатени изцяло.

 
2017-07-28 07:59:33