Нови центрове за деца и семейства разкриват в Мездра  

Нови центрове за деца и семейства разкриват в Мездра   

Две нови социални услуги за деца и семейства ще предоставя община Мездра. С финансиране по програмата за регионално развитие на ЕС местната администрация ще разкрие нови звена в подкрепа на извеждането на хлапета от специализирани институции. За целта в града ще заработят Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Мездра е 746 500 лв.

Предвидените помещения/сгради за изграждане на новите услуги са съобразени с функционални характеристики, одобрени от министерствата на регионалното развитие и благоустройство и на социалното ведомство. Те ще бъдат разположени в бившето Ученическо общежитие, находящо се на ул.“Сердика“ № 4 - 3-и и 4-ти етаж на сградата на Дом за стари хора.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и достъпна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността включително и здравно – социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Подкрепата за деинституционализацията на социалните услуги за деца ще се предоставя в съответствие с Картата на услугите за подкрепа на общността и в семейна среда и Картата  на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за децата.

В срок до 3- август Община Мездра ще внесе проекта в МРРБ. Услугите ще бъдат реализирани в рамките на 24 месеца. Дейностите по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на проекта. 
2017-07-26 07:01:59