Санират сградите в Оряхово с близо 2 млн. лева

Санират сградите в Оряхово с близо 2 млн. лева

 

Изцяло санирани ще бъдат сградите, общинска собственост в община Оряхово. В дейностите ще бъдат вкарани 1.5 млн. лв. За целта от кметската администрация в крайдунавската община са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител. Предвидените мерки за енергийна ефективност са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителни тела, топлинно изолиране на под и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация. Търгът е разделен на пет позиции, като участниците могат да подават оферти само за една от тях. Става въпрос за административни сгради и общински общежития.

Цената е единствен критерий за оценка на офертите. Освен това кандидатите трябва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство през последните три приключили финансови години. Размерът на оборота е различен за всяка позиция и е в диапазон между 164 556 лв. и 535 520 лв. Продължителността на изпълнение на мерките е между 40 и 60 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 17 август 2017 г.
2017-07-24 10:46:43