Нова детска площадка разкрасява центъра на Бяла Слатина

Нова детска площадка в центъра на Бяла Слатина

Намерение да разшири детската площадка в централния градски парк в Бяла Слатина изрази кметският екип в града на последното заседание на общинския съвет. Наблюденията са, че съществуващия спортен терен не успява да предложи достатъчно атракциони и място за игра на хлапетата.  Идеята на местната управа е да се обособи още едно петно в централния градски парк, където да се монтират още две люлки и едно комбинирано съоръжение за катерене и пързаляне. Площадката ще бъде обезопасена с необходимата мека настилка и ограда. По направената предварителна количествено – стойностна сметка, разходите за новата площадка ще са в размер до 23 660 лв. Същевременно, след направено проучване на процедурата за финансиране ремонта на сградата на общинска администрация от екодоверителния фонд, става ясно, че предвидените в бюджета на общината средства за собствено участие няма да са необходими през тази календарна година и е целесъобразно същите да бъдат пренасочени за други дейности. За идеята на кметския екип единодушно гласуваха всички общински съветници.
2017-07-14 10:55:00