Оценяват щетите след бурята в Мездра

Оценяват щетите след бурята в Мездра

Комисия, сформирана със Заповед № 483/ 03.07.2017 г. на кмета на Община Мездра прави оценка на щетите след опустошителната градушка в края на миналата седмица. Тя бе сформирана на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.55 от Закона за защита при бедствия и във връзка с паднали обилни дъждове, придружени с градушка на 03.07.2017 г. на територията на Община Мездра.

Комисията е в състав: Добромир Александров- главен експерт „Сигурност – ОМП“, Светлана Мицева-директор Дирекция „Устройство на територията“, Христина Чулева- гл. специалист „Придобиване и разпореждане с общинска собственост”, инж. Светлин Цветанов- гл. експерт „Инвеститорски и строителен контрол“, Христо Михайловски - гл. експерт „Инвеститорски и строителен контрол“.

От началото на седмицата работната група прави оглед на нанесените поражения на територията на Общината, като вече са обходени селата Люти дол, Лик, Типченица. Експертите ще оценят щетите в Елисейна, Горна и Долна Кремена, Кален, Ребърково.

Комисията има за задача да извърши всички необходими действия, свързани с извършване на огледи и да оцени нанесените материални на обекти щети на обекти на територията на Общината и да изготви протокол от извършената проверка.

Комисията се събра на 3 юли и в срок до 5 работни дни следва да приключи работата си.
2017-07-07 10:58:50