Ремонтират детските площадки в Мездра

Ремонтират детските площадки в Мездра

Започват ремонти на детските и спорни площадки в Мездра. В края на юни инж. Светлин Цветанов, гл. експерт „Инвеститорски и строителен контрол“ обобщи резултатите от извършен технически и строителен контрол на всички 21 детски и спортни площадки в града. Експертът направи оценка на състоянието на съоръженията съгласно Заповед  № 446 / 16.06.2017 г. на кмета на Общината.

Резултатите от проверката установяват, че цялостното техническо състояние на детските площадки в Мездра е добро, но вследствие на вандалските набези, част от съоръженията, както и прилежащата им инфраструктура, са разрушени и е необходимо да бъдат реновирани.

Най-засегнати са детските площадки и съоръжения в кв. „Лещака“, на ул. „Първи май“, спортната площадка „Юшан“ и при блок „Леденик“. Повечето от повредите са по прилежащата на площадките инфраструктура – счупени дъски на пейки и счупени кошчета за смет.

Започнали са подготвителни мерки за отстраняване на неизправностите по съоръженията, като ремонтните дейности по констатираните забележки ще започнат в най-кратки срокове.

 
2017-07-07 10:53:10