Започва санирането на блок „Леденик“ 1 в Мездра

Започва санирането на блок „Леденик“ 1 в Мездра

Община Мездра продължава изпълнението на програмата за енергийна ефективност. Блок „Леденик“-1 е поредната многофамилна жилищна сграда, която ще бъде реновирана по националната програма.

С решение № 487/14.07.2016 г. е обявена процедура за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ за блок „Леденик“- 1 в Мездра, намиращ се на улица „Христо Ботев“ № 66-68. Общата стойност на проектиране и изпълнение на СМР, за която ще се сключи анекс с Българска банка за развитие /ББР/ е 635 710,32 лв. Общата площ на ремонтните дейности е 3579,45 кв.м.  За изпълнител на дейностите е избрано ДЗЗД „Мездра ЕНЕРДЖИСЕЙФ“. След направеното техническото обследване и издаване на сертификат комисията извършила обследването е установила че към момента Блок „Леденик“ 1 отговаря на категория „F“ по единния класификатор за енергийна ефективност. След изпълнение на проекта сградата ще бъде вече клас „С“.

По програмата се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

По проекта ще бъдат подменени осветителните тела в общите части на блока, ще бъде извършена топлоизолация на външните стени, ще бъде подменена старата дървена дограма с нова PVC на всички жилища и общи части.

По проекта ще бъде поставена и хидроизолация на покрива.

 
2017-06-27 09:29:02