Пускат електрически велосипеди в Мездра

Пускат електрически велосипеди в Мездра

Скоро жителите и гостите на Община Мездра ще имат възможност да се возят с електрически велосипеди. В края на миналата седмица 5-те превозни средства бяха предоставени на общинска администрация, която е бенефициент по проект „Мрежа за електрически велосипеди“, финансиран от Програма Интеррег V-A Румъния-България. Той е със срок 23.06.2017 г. - 02.02.2023 г. и се осъществява съвместно със Сдружение „Асоциация за регионално развитие и Бизнес център-Видин“.

Петте електрически велосипеди марка „Infinity Retro” към момента се съхраняват в Ритуалната зала на общинска администрация и скоро ще се предоставят за обществено ползване.

Съгласно договора тарифата ще бъде 2 лева за ползване от 1 до 3 астрономически часа. Таксата ще се заплаща в Информационния център на Общината.

Превозните средства развиват скорост до 25 км/ч. и имат монтиран GPS модул, който посочва местоположението им в реално време.

Към момента са уточняват условията за ползване на електрическите велосипеди. Те ще бъдат предоставяни на пълнолетни лица, а желаещите на възраст 16-18 г. ще могат да се возят едва след попълване на писмена декларация в присъствие на родител.  
2017-06-26 14:47:59