Отбелязаха Международния ден за борба с наркотиците и нелегалния трафик

Отбелязаха Международния ден за борба с наркотиците и нелегалния трафик

Ученици и педагози от средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Криводол, съвместно с представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отбелязаха Международния ден за борба с наркотиците. Мероприятието се проведе в библиотеката и е част от програмата на Комисията за 2017 г. за подобряване здравето на децата чрез социално-превантивна дейност, съобщиха от община Криводол. Секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Маргарита Петрова направи презентация за видовете наркотици, тяхното въздействие върху организма, вредата от тях и борбата срещу опиатите. По-рано сред учениците е проведена анонимна и доброволна анкета, чиито резултати сочат, че учениците не употребяват алкохол, цигари и наркотични вещества.

Този ден се отбелязва от 1987 г. с решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Той служи за повод да се напомни за една от целите на страните, членуващи в ООН, а именно - да се създаде международно общество без наркотици. Службата по наркотици и престъпност към ООН /СНПООН/ всяка година избира тема за Международния ден и провежда целогодишна кампания за повишаване на ангажираността на хората по световния проблем с наркотиците.

През 2009 г. СНПООН продължава кампанията си под надслов “Наркотиците управляват ли твоя живот? В твоя живот, в твоята среда - няма място за наркотици”. Тази кампания е насочена към младите хора, които често говорят за еуфоричния ефект от употребата на нелегалните наркотици, но не винаги имат съзнание за множеството неблагоприятни въздействия върху здравето. Около 200 милиона млади хора употребяват наркотици най-малко веднъж годишно. Сред тях 25 милиона се считат за страдащи от наркотична зависимост. Всяка година 200 000 човека губят живота си от болест, свързана с употребата на наркотици.

Отбелязването на 26 юни е начин да привлечем вниманието върху сериозността на проблема и неговото разпространение. Нека да се информираме, нека да се ангажираме и да помислим - какво можем да направим за помогнем на децата и подрастващите да се предпазят или да преодолеят този проблем.
2017-06-23 14:32:36