Мездра ще привлича ученици от други населени места

Мездра ще привлича ученици от други населени места

Община Мездра ще отпусне финансов ресурс за ремонт на средношколското общежитие, което се ползваше от учениците на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство. Помещенията в сградата вече ще се отдават под наем на лица, подали молба и одобрени от кмета на Общината. Това съобщи инж. Генади Събков по време на работна среща с директорите на училищата в Мездра, в които ще бъде осъществен план-прием след 7-ми клас.

„С финансовия ресурс, с който разполага Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, няма възможност да осигурява възнаграждението на необходимия брой възпитатели. Средствата, които учебното заведение получава, не кореспондират с разходите, които генерира. Община Мездра ще финансира ремонта на стаите. Ще ги приведем в нормално за използване състояние. Легловата база ще се разшири и ще бъдат закупени електроуреди. Така ще създадем комфортна среда и условия, близки до семейните.“, поясни инж. Събков.

Наемът за помещенията ще бъде символичен. Действията по ремонт на сградата и предоставянето й за ползване от по-широк кръг потребители  е част от целенасочената политика на Общинска администрация за привличане на ученици от населени места извън Мездра.

На срещата за уточняване етапа на план-приема 2017-2018 присъстваха директорът на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ в общинска администрация Елена Нанова, директорът на СУ “Иван Вазов“ Мариела Горанова, зам.-директорът на учебното заведение Евгени Йоловски, директорът на ПГ “Алеко Константинов“ Христинка Минова и в.и.д. директор на ПГ по МСС Емил Драгановски.

 
2017-06-21 14:25:00