Стопираха пристрояването на площада в Мездра

Стопираха пристрояването на площада в Мездра

Спасени са 176 кв.м. от площад „България” в Мездра. Това бе резултатът от продължилото близо два часа извънредно заседание на Общинския съвет. Повод за свикването му бе Заповед на областния управител на Враца Малина Николова, с която бе върнато като незаконосъобразно Решение №336 на местния парламент в железничарския град за ново разглеждане. Решението даваше възможност да се учреди безсрочно без търг или конкурс право на пристрояване на „Роял“ ООД за изграждане на „лятно кино” към северната фасада на „Кино Роял“ в железничарския град.

В началото на заседанието бе прочетена заповедта на областния управител, становището на районната прокуратура и общинска администрация, според които не следва да се дава разрешение на „Роял” ООД за пристрояване и надстрояване на „лятно кино”.

Становището на адвокат Владимир Чернев, защитник на инвеститора е, че са налице всички предпоставки да бъде дадено съгласие на ОбС-Мездра за учредяване на строеж на „Роял” ООД.

За изясняване детайлите на казуса и изчистване на спекулации за личен мотив, определящ нежеланието на кмета на общината да подкрепи предложението, по изрична покана на инж. Генади Събков в залата присъства и адвокат Янев. Той поясни, че теренът, разположен северно от сградата на Кино „Роял” е публична общинска собственост по силата на закона, защото попада в територия , отредена за широко обществено ползване.

Инж. Генади Събков бе категоричен, че Заповедта на областния управител на Враца за връщане на решението за ново разглеждане и становището на Районна прокуратура - Мездра доказват тезата на Общината, че не кметът, не общинска администрация, не адвокатската кантора, която обслужва Общината са против това да се изгражда „лятно кино” в центъра на Мездра, а законът е против.

„Аз нямам други аргументи, освен нормативните изисквания. Към настоящия етап няма правна възможност в имот, който не съществува да се пристроява, надстроява, изгражда какъвто и да било обект. Приемането на такова предложение според мен е равнозначно на подарък. Който от вас може да направи такъв подарък на някой бизнесмен от общината и да се чувства спокоен след действията си, нека го направи. Аз такъв подарък като кмет не мога да направя. Нямам законово и морално основание за това. Аз по никакъв начин не бих искал да попадам в смешната ситуация да чета закона и да не мога да го разбирам, повлиян от други мисли и внушения. Да, срещу мен се изсипаха порои от обвинения. В крайна сметка обаче интересите на общността са над нашите лични взаимоотношения с когото и да било. Ако не успеем да сложим тази граница - жалко за нас. Аз не мога да направя този жест, не защото не искам да се направи нещо в Общината, не защото не искам да има други атракциони много по-забавни и интересни и от „лятно кино”.  Но смятам, че за всяка идея трябва да се провери първо законността, след което да се намери подходящото място и време нещата да се прецизират и да се разлизират.”, заяви инж. Събков.

Той поясни, че е отворен за осъществяването на допълнителни разговори с инвеститора.

Кметът изказа недоумение от предложението на председателя на ОбС-Мездра г-жа Яна Нинова, която внесе докладна записка, коригираща решение №336/25.05.2017г. Проектът за решение даваше съгласие да се учреди в полза на „Роял” ООД възмездно и безсрочно право на строеж за пристрояване и надстрояване на лятно кино със застроена площ от 176 кв.м. към северната фасада на съществуващата сграда на кино „Роял”.

Постоянните комисии по стопански дейности и по устройство на територията не излъчиха становища по казуса. Комисията по финанси и бюджет предложи отмяна на решение № 336 на ОбС-Мездра от 25.05.2017г.

След проведено гласуване предложението не получи необходимите 11 гласа, за да бъде прието. От 17 присъстващи съветници, 7 гласуваха „За”, 2-ма бяха против, а 8 се въздържаха.

За да остане в сила, обаче решение №336 на Общински съвет гр.Мездра бе необходимо потвърждение, гласувано от минимум 11 съветници. Това така и не се случи и 176 кв.м. от площада останаха територия за обществено ползване.

В залата присъства и представител на фирмата-инвеститор г-н Мирослав Захариев, който оттегли предложението за строеж на „лятно кино”.

Кметът Генади Събков декларира, че Община Мездра ще подкрепи всяко инвестиционно намерение. Единственото условие за това е то да не е в разрез с нормативната уредба и да са защитени интересите на общността.
2017-06-21 09:05:42