Деца преодоляваха обучителни трудности по проект

Деца преодоляваха обучителни трудности по проект

Малчуганите от ОУ „Хаджи Димитър“ в с. Елисейна показаха как изучаването на български език може да бъде забавно и увлекателно занимание. Марио Севдалинов от 3 клас, Павлина Игнатова от 4 и Людмила Василева от 2 клас са част от проект „Твоят час“, който основното училище изпълнява. Ръководител на групата е началният педагог Динка Кирилова. Целта на заниманията с ученици започнали през ноември 2016 година е „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания и компетентности“. Основните дейности в работата с малчуганите по проекта са преодоляване на обучителните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения, както и превръщане на училището в по-привлекателно място.

В днешните занимания, децата се състезаваха в 3 групови задачи. В първата, посредством зададен брой букви и описания на герои, те трябваше да разпознават детски приказки, предмети от ежедневието , букви от азбуката и обекти от слънчевата система. Във втората и третата задача, Марио, Людмила и Павлина, трябваше да използват граматическите си познания, за да попълнят липсващи празни позиции в изречения и думи, както и да поставят препинателни знаци.

В състезанието най-малкият участник Людмила Василева стана първа с обща оценка 5,33. Марио и Павлина си поделиха второто място в състезанието с равен брой точки, съответно и крайна оценка. Жури в състезанието Бяха Даниела Лещанска –преподавател в училището, Гергина Неделева-библиотекар в кметство Елисейна и Стефка Пеева – експерт административно обслужване в кметство Елисейна.

В края на състезанието децата получиха грамоти и купи за постигнатите резултати.

В рамките на 8 месеца участниците в проект „Твоят час“ са работили по усвояване на звуковите модели в българския език, откриване на гласни и съгласни звукове, писане на различни по съдържание и сложност диктовки на непознати текстове. Учениците от 2,3 и 4-и клас са упражнявали и усвоявали правилата за правопис и правоговор, както и писането на съчинения с различна тематична насоченост.
2017-06-19 15:40:38