Община Мездра получи пари по ОП “Региони в растеж“

Община Мездра получи пари по ОП “Региони в растеж“

Над  90 000 лв. са постъпилите средства в бюджетната сметка и сметката, за средства от Европейския съюз на Община Мездра през последната седмица. Парите са по Оперативна програма „Региони в растеж”. Това съобщи Вилма Иванова, директор Дирекция „Административно обслужване-главен счетоводител“.

От Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ са постъпили 4 698,87 лв., което представлява 50% от договор №11456/31.05.2017 г. по проект „Обичам природата - и аз участвам“. Той ще се реализира в Очин дол. Останалата сума ще бъде получена при реализирането на проекта.

Постъпили са 56 196.94 лв., което е 35% аванс на безвъзмездна финансова помощ по  проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба.“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Постъпило е и авансовото плащане в размер на 33 580.95 лв. за въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в гр.Мездра - обект пожарна служба-РС“ПБЗН“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. За двете сгради вече са сключени и договори с фирмите-изпълнители.

От Агенция социално подпомагане в Общината са постъпили и 33 214.50 лв. по проект „Топъл обяд в Община Мездра“ и  2 643.70 лв. по проект „Приеми ме-2015“, предвидени за възнаграждения на приемни семейства и разходи за отглеждане на децата.

От своя страна общинска администрация е разплатила задължения за месец май в размер на  49 468 лв. към доставчици и контрагенти. 11 610 лв. са преведени на детските градини и 6 446 лв. на общинския център за социални услуги и дейности за разплащане на задължения.
2017-06-13 15:17:17