Спират тока в Козлодуй

Спират тока в Козлодуй

Неотложни ремонтни работи на електропроводи високо напрежение, собственост на държавния електроенергиен системен оператор /ЕСО/, налагат временно изключване на подстанция „Козлодуй“. В резултат на това на 16.06.2017 г. от 13:00 до 18:00 ч. без електрозахранване ще остане гр. Козлодуй.
2017-06-09 15:54:05